Stop de War on Migrants (Sjors Beenker)

Meer dan 15 jaar wordt de wereld al geteisterd door oorlog. Permanente oorlog. Eerst in Afghanistan en Somalië, daarna Irak en Syrië en verder overslaand naar Jemen, Libië, Mali en andere Afrikaanse gebieden.
Nederland neemt deel aan vele oorlogen met vergaande gevolgen. Volkeren slaan op de vlucht. Miljoenen burgers verlaten de oorlogsgebieden en trekken alle richtingen op. In Libanon zijn twee miljoen vluchtelingen in kampen opgenomen, in Jordanië en Turkije eveneens. Deze oorden vol modder, met gebrek aan water, voedsel en hygiëne barsten uit hun voegen. Een generatie kinderen groeit op zonder volwaardig onderwijs. Hen wordt elk toekomstperspectief ontnomen. Wanhopige vluchtelingen zoeken dus een uitweg naar het veiliger Europa. Overal zijn duizenden vrijwilligers aan de slag om deze slachtoffers van oorlogsgeweld op een humane manier onder te brengen. Dat geldt ook voor Amsterdam. Maar hun handelen dreigt ondergesneeuwd te raken door vreemdelingenhaatzaaiers met een nauwelijks verborgen racistische achtergrond. Mensen worden tegen elkaar opgezet. Voor het tekort aan betaalbare huizen in de stad wordt beschuldigend naar vluchtelingen gewezen. Wij zeggen: “vluchtelingen zijn welkom, maar het is beter als mensen niet hoeven te vluchten!”.
Toen Nederland eind januari 2016 ging deelnemen aan de bombardementen op Syrie werd het een aantal Amsterdammers teveel. Onder de leus “Wij zijn de Oorlogen zat” startte het Amsterdams Vredesinitiatief haar werkzaamheden.
AVI organiseerde debatten over de situatie in het Midden Oosten, wakes voor de slachtoffers van oorlogsgeweld, en nam deel aan protesten van anderen. Dit jaar zijn we gestart met een “vredestournee”. We staan 1 keer per maand ergens in Amsterdam op een markt, delen flyers uit en gaan gesprekken aan met passanten.
Dat is nodig. Helaas trappen nog teveel mensen in de val van de wijdverspreide retoriek over “onze veiligheid” waar oorlogvoering en bewapening zo noodzakelijk voor zou zijn. Maar terrorisme kan het best bestreden worden door geen oorlog te voeren, want wie terreur zaait zal terreur oogsten.
Bommen en oorlog lossen niets op. Uiteindelijk zullen door onderhandelingen vreedzame overeenkomsten moeten worden bevochten. Nederland kan daaraan bijdragen door zijn bombardementen in het Midden-Oosten te beëindigen. Elke Nederlandse betrokkenheid met oorlogen, met de miljardenexport van wapens naar strijdgebieden moet worden stopgezet. De winsten van deze export verdwijnen in belastingparadijzen.
En dan is er nu de nieuwe Defensienota van het ministerie van defensie. De oorlogsbegroting die in 2024 een verdubbeling moet worden van de miljarden die nu al worden uitgegeven. Dit jaar gaat het om 9 miljard en in 2024 zal het om 18 miljard gaan. Ook hier is de officiële reden de “verslechterde veiligheidssituatie”. De oplopende spanning met Rusland is nu aanleiding, maar er zijn geen redenen voor een nieuwe Koude Oorlog. Beter is het de dialoog op te zoeken. De regeringsplannen zijn voor het Amsterdams Vredesinitiatief aanleiding om een totaal andere koers te bepleiten over veiligheidspolitiek in Nederland. De verhoogde uitgaven voor de Nederlandse oorlogsmachinerie heeft negatieve gevolgen voor andere sectoren in ons land. Deze miljarden kunnen niet worden besteed aan de noodzakelijke sociale- en duurzaamheidsplannen. Aan de achterstand in salarissen in het onderwijs; de algemene verslechtering van sectoren in de zorg; de enorme kosten van de overgang naar een duurzame energievoorziening; en goede en betaalbare woningen.
Wij zeggen:
Geen Nederlandse bijdragen aan oorlogen in de wereld!
Stop de wapenexport naar landen in oorlog!
Bescherm de bevolking tegen terreur, bescherm vluchtelingen ín Europa
Zelfbeschikkingsrecht voor de volkeren