Belastingontwijking door wapenproducenten en VN-kernwapenverdrag

4 juni 2019

Het Amsterdams Vredesinitiatief is blij en trots dat, na een periode van vruchtbaar overleg tussen AVI en enkele gemeenteraadsleden, nu een meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad een ‘vredesactieprogramma’ heeft vastgesteld van zeven punten:

  1. Namens Amsterdam, als eerste Nederlandse stad, het ICAN Cities Appeal ondertekenen en de Nederlandse regering op te roepen om het VN-kernwapenverdrag te ondertekenen en te ratificeren.
  2. Steden waar Amsterdam banden mee onderhoudt, via bijvoorbeeld het Fearless Cities netwerk of het Mayors for Peace netwerk, op te roepen ook het ICAN Cities Appeal te ondertekenen en een zelfde oproep te doen aan de Nederlandse regering.
  3. Wapenproducenten die in onze stad zijn gevestigd aan te schrijven en op te roepen om belastingdeals met de Nederlandse belastingdienst (tax rulings) openbaar te maken en bekend te maken of deze bedrijven wel of niet op dat verzoek zijn ingaan.
  4. Het instrument Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten (BIO) in te zetten om de wapenproducenten die gevestigd zijn in onze stad (te beginnen met de grootste 10) te screenen op (financiële) integriteit en de resultaten hiervan openbaar te maken.
  5. Te onderzoeken of wapenproducenten op enigerlei wijze profiteren van investeringen door de gemeente, en als dat zo is deze financieringsstroom te beëindigen.
  6. Te onderzoeken of de gemeente op enigerlei wijze andere dan financiële banden onderhoudt met wapenproducenten in deze stad, en als deze bestaan deze banden te verbreken.
  7. In lijn met het initiatiefvoorstel “Ban belastingontwijking via brievenbusfirma’s uit Amsterdam” van de leden De Heer, Roosma, Bakker en Van Lammeren, aangenomen op 7 oktober 2016, bij het kabinet te blijven aandringen op het nemen van maatregelen tegen belastingontwijking en -ontduiking en daarbij voorrang te geven aan aanpakken van belastingontduikende en ontwijkende wapenproducenten.

Lees het volledige initiatiefvoorstel_ban_de_bom_def_2

Dit is de persverklaring op de website van Groen Links Amsterdam:

We maken een vuist voor een kernwapenvrije wereld

 

GroenLinks, SP en BIJ1, de PvdA, Partij voor de Dieren en DENK roepen het college op om druk uit te oefenen op de Nederlandse regering om het VN-kernwapenverdrag te ondertekenen en te ratificeren. Deze partijen hebben een ruime meerderheid in de Amsterdamse gemeenteraad.

In het VN-Kernwapenverdrag staan afspraken over de beperking van het gebruik van kernwapens, en de vernietiging van deze wapens. Begin dit jaar trokken kort na elkaar de Verenigde Staten en Rusland hun handtekening onder het verdrag in. Nederland heeft het verdrag nooit ondertekend.

Als het aan de progressieve partijen ligt zal Amsterdam als eerste Nederlandse stad het ICAN Cities Appeal ondertekenen. ICAN Cities Appeal is een coalitie van grote steden als Washington D.C., Oslo en Berlijn, die zich inzetten voor een wereld zonder kernwapens. In 2018 won het de Nobelprijs voor de Vrede.

Zodra Amsterdam zich bij het Cities Appeal aansluit kan het actief druk uitoefenen op het kabinet.

Belastingontwijking

De vijf grootste bedrijven die betrokken zijn bij de productie, ontwikkeling en het onderhoud van kernwapens (Lockheed Martin, Boeing, BAE systems, General Dynamics en United Technologies) hebben een holding in Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van Stop Wapenhandel en Transnational Institute. De jaarlijkse productie van deze bedrijven loopt op tot 203 miljard dollar. Daarmee wordt bijna de helft van de omzet van de grootste wapenbedrijven ‘verdiend’ in ons land.

In hun voorstel vragen de partijen het college ook om zich ervoor in te zetten dat eventuele tax rulings en andere belastingvoordelen van bedrijven uit de kernwapenindustrie openbaar gemaakt worden.

Steden als doelwit

De ontploffing van een kernwapen ter grote van de bom gebruikt in Hiroshima zou leiden tot tussen de 60.000 en 70.000 directe doden, blijkt uit onderzoek van PAX. Amsterdam en Nederland moeten alles doen om dit te voorkomen. En bedrijven die kernwapens produceren moeten in ons land al helemaal niet kunnen profiteren van belastingvoordelen.

Femke Roosma (GroenLinks): “Dat er zich onder de belastingontwijkende multinationals in Amsterdam zoveel wapenproducenten bevinden is een grote smet op onze stad. Belastingontwijking door wapenproducenten is nog beschamender en cynischer dan ontwijking door multinationals als Starbucks of Ikea. Wapenbedrijven worden met belastinggeld betaald, en verwoesten talloze mensenlevens door oorlog en conflict.”

Tiers Bakker (SP): “Terwijl de wereld om ons heen steeds onveiliger wordt, gebruiken massamoordmultinationals onze stad om te verdienen aan wapens die wereldwijd dood en verderf veroorzaken. Dat moet anders. Amsterdam is een stad van vrede, daar hebben wapenhandelaren niets te zoeken. Het is de hoogste tijd dat we deze verderfelijke vorm van kapitalisme een halt toeroepen. Te beginnen met de ondertekening door het kabinet van het kernwapenverdrag.”

Jazie Veldhuyzen (BIJ1): “Bedrijven die geld verdienen met de productie van wapens profiteren van gewapende conflicten en oorlogen en om die reden zijn zij volgens BIJ1 niet welkom in Amsterdam, zeker niet als zij massavernietigingswapens zoals kernbommen produceren. Dit initiatiefvoorstel is een belangrijke stap om deze bedrijven het zo moeilijk mogelijk te maken.”

Oorspronkelijk artikel: Klik hier