Wapenwedloop, nieuwe Koude Oorlog en Amsterdam als belastingparadijs voor wapenbedrijven

Programma:

Toelichting op de Defensiebegroting – door Stop Wapenhandel

‘Bewapening van West-Europese landen en de rol van de Europese vredesbewegingen’ – introductie door Ludo den Brabander

Amsterdam vredesstad:
Gesprek met gemeenteraadsleden over ‘Brievenbusfirma’s in Amsterdam en hun rol in de wapenhandel.’ Mmv
Tiers Bakker (SP)
Femke Roosma (GL)
Jazie Veldhuizen (BIJ1)

Live muziek met een hapje en een drankje
Toegang gratis

Op Prinsjesdag werd bekend dat de Defensiebegroting volgend jaar bijna 1,3 miljard hoger wordt dan dit jaar en dat de begroting 10,47 miljard euro zal bedragen. Een verhoging van pakweg 14% ten opzichte van 2018. Ook in de komende jaren wil Rutte III meer geld besteden aan bewapening. Dat beleid is onderdeel van een plan van de NAVO om veel meer aan defensie uit te geven: 2% van het Bruto Binnenlands Product. Dat percentage zou in 2024 moeten worden bereikt.

Wat kunnen de vredesbewegingen in Europa het beste doen? Ludo de Brabander van de Vlaamse vredesbeweging ‘Vrede’ geeft uitleg en er zal een discussie met de zaal zijn over de rol van de vredesbeweging in Nederland en elders in Europa.

Amsterdam belastingparadijs voor wapenproducenten Wat is de rol van Amsterdam als brievenbusparadijs voor wapenbedrijven? Zes van de tien grootste wapenproducenten ter wereld hebben een wettelijke basis in Nederland. Een brievenbus. Wat kan de gemeente Amsterdam doen tegen de vele wapenproducenten die een brievenbus hebben gehuurd? Discussie met enkele Amsterdamse gemeenteraadsleden.

Met live muzikale intermezzo’s en een nazit, met een drankje en hapjes.

 

2 oktober: red de publieke sector

Amsterdams Vredes Initiatief zegt: geen onderzeeërs maar onderwijzers

“PO in actie” bereidt een actiedag voor om aandacht te vragen voor de misstanden in het onderwijs. Er melden zich weinig studenten aan bij de Pabo’s, het ziekteverzuim is hoog, er is een lerarentekort en de salarissen zijn zeer onder de maat. De eisen zijn een eerlijk salaris en investeringen voor minder werkdruk. Werkers in sectoren van de gezondheidszorg hebben zich al aangesloten (w.o. de wijkverpleging). Onlangs konden we nog lezen dat VUmc de kinder- intensive care moest sluiten vanwege personeelstekort. Verwacht wordt dat ook de politie een afvaardiging zal sturen naar het protest op 2 oktober. Ook het Defensiepersoneel heeft zich gemeld om betere arbeidsvoorwaarden te eisen. Meer lezen

Amsterdams Vredesinitiatief

Het Amsterdams Vredesinitiatief organiseert debat en protest. Voor vrede en hulp aan vluchtelingen, tegen oorlog en militaire interventie.

Vijftien jaar wordt de wereld al permanent geteisterd door oorlog. Eerst in Afghanistan en Somalië, daarna Irak en Syrië, overslaand naar Jemen, Libië, Mali en andere Afrikaanse gebieden. Nederland neemt deel aan veel van die oorlogen. Miljoenen burgers verlaten de oorlogsgebieden en trekken alle richtingen op. Een klein deel komt terecht in Amsterdam. Meer lezen

AVI vredestournee

Het Amsterdams Vredes Initiatief zoekt het debat ook op straat. Elke maand staan we in een andere wijk.
LET OP: Op zaterdag 15 september staan we in niet zoals eerder vermeld op de Ferdinand Bol maar op de Dam, bij de demonstratie voor een menselijk asielbeleid! Iedereen die mee wil doen of met ons in debat wil gaan is van harte welkom!

Paul maakte van de eerste AVI vredestournee deze fraaie videoreportage:

AVI in Oost

Wij zijn de oorlogen zat! Amsterdams Vredesinitiatief de straat op in Oost

Gepostet von Amsterdams VredesInitiatief am Samstag, 17. Februar 2018

Verslagen van de vorige keren.
Meer lezen

Protest tegen opzeggen kernwapenverdrag met Iran

Woensdag 9 mei organiseerde het Amsterdams Vredes Initiatief (AVI) een protest bij het Amerikaanse consulaat (Museumplein, Amsterdam) ter verdediging van het nucleair akkoord met Iran. Nadat Obama met veel moeite een verdrag met Iran tot stand bracht om het maken van kernwapens te voorkomen gooit Trump dit verdrag in de prullenbak. Volgens het Internationaal Agentschap voor Atoom Energie (IAEI) heeft Iran zich steeds aan het verdrag gehouden. Meer lezen

Verklaring bij de defensienota

Amsterdam, 14 april 2018
Geacht gemeentebestuur, geachte fractie in de Amsterdamse gemeenteraad,

In de bijlage treft u een verklaring aan van het Amsterdams Vredesinitiatief over de recente plannen van de Nederlandse regering om in de komende zes jaar miljarden extra te besteden aan de defensiebegroting in de vorm van bewapening van grote systemen voor alle onderdelen van de Nederlandse krijgsmacht. We betreuren dit beleid en leggen dit op enkele hoofdlijnen uit. Meer lezen

3 december 2017 Stop de oorlogsmissies! 15:00H Spui

De Tweede Kamer beslist op 4 december over het verlengen van de oorlogsmissies in Mali en Afghanistan en later over die in Irak. Het kabinet gaat de krijgsmacht hiervoor versterken, in plaats van te kiezen voor vrede door diplomatie en een eerlijke internationale economie èn voor een goed klimaatbeleid. Meer lezen

6 juli 2016 Dam – Turkije, geen bommen op burgers!

NAVO land Turkije bombardeert eigen bevolking! Regering, roep Turkije tot de orde. Geen bommen op burgers! Vrijheid voor Koerden! Voor een democratisch Turkije!

 

Sinds de Turkse staat in april 2015 een einde maakte aan de vredesonderhandelingen is een verwoestende oorlog gestart tegen de Koerden. Die heeft inmiddels aan meer dan driehonderd burgers het leven gekost. Minstens 355.000 mensen hebben hun huis moeten ontvluchten. Er vinden lucht- artillerie-, en tankaanvallen plaat op woonwijken. Hele steden zijn in rokende puinhopen veranderd. Meer lezen